1/13
WELCOME TO NIPASIRI SCHOOL

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนนิภาศิริ โรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 25 ปี และถือเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอหนองกี่ที่ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนนิภาศิริ ร่วมสร้างคนดี มีปัญญา เทคโนโลยีก้าวหน้า นำพาวิชาการ ประสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

UPCOMING EVENTS ข่าว/กิจกรรม
Year 2020

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

12-13
Nov 2020

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

14-30 Nov 2020

ปิดภาคเรียนที่ 1/2563

1 Dec 2020

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

CONTACT US ติดต่อเรา

โรงเรียนนิภาศิริ 

70/1 หมู่1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ถ.โชคชัยเดชอุดม อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210

Tel: 06-5512-5668 , 09-3519-4313 

Fax: 044-653378    

nipasiri@hotmail.com​

 

NIPASIRI SCHOOL

70/1 M.1 T.Tungkratard-pattana, Chockchai det U-dom Rd. Nongki, Buriram 31210

Tel: 00 66 44 653378

Fax: 00 66 44 653378

Nipasiri School
  • Wix Facebook page
newlogoforfacebook.jpg
Nipasiri Academy
  • Wix Facebook page
TEACHING IDEAS จัดกิจกรรม/สื่อ

         © 2019 by Nipasiri School THAILAND

  • w-facebook